GDPR

Tryggare tar hänsyn kring principen om uppgiftsminimering. Detta innebär att personuppgifter begränsas till de i organisationen som behöver informationen.
Vidare finns verktyg att sortera fram ärenden och radera dessa när informationen inte längre behövs.
Informationen i Tryggare förvaras på Svenska servrarar.